Produkter

Sownder erbjuder innovativa lösningar för att möta framtidens vårdbehov inom tandhälsa

Sownder plattform

Sownders plattform består av tre pelare, i) Analysera, ii) Prediktera, och iii) Optimera.

Här används moderna tekniker såsom maskininlärning, matematisk optimering, simulering, dataanalys, samt visualisering. Teknikerna kan användas separat, eller i kombination beroende på problemställning och syfte.

Analysera

I realtid visualiseras statistik och identifierade nyckeltal i ett behagligt och gränssnitt.
Tidsfönster som ska visas och andra parametrar som ska ställas in, kan man själv välja.

Prediktera

Prediktera erbjuder flera intelligenta tjänster. Ett exempel: Baserad på information som patienten själv lämnar vid anmälan om intresse att bli patient hos folktandvården, kan vi utföra preliminära prediktioner om tillhörande riskgrupp.
Med preliminär riskgrupp, kan vi sedan göra bättre prioriteringar och simulera bättre estimat om framtida resursbehov.

Optimera

Varje uppgift kan delas upp i delmoment. Varje delmoment ska utföras av en specifik resurs. Tillgång på resurer varierar över tid. Schemaläggning handlar om att fördela begränsade resurser på uppgifter och delmoment så att fler uppgifter kan utföras på kortast möjliga tid.
Sownders schemaläggningsmotor kan realtidsuppdatera.

Produkter och tjänster

OptiDental

Kraftfullt analysverktyg som i realtid visualiserar nyckeltal och annan statistik på ett lättförståligt sätt, och som är specialanpassat för tandvården

Prediktioner om framtida vårdbehov, exempelvis:
antal och typ av kommande patienter och deras preliminära riskgruppering
Simulerad resursbehov baserad på historisk data och givna förutsättningar.

Optimerad prissättning baserad på historsk data och preferenser. Hur slår en viss prissättningsmodell på en viss grupp människor?
Optimerad schemaläggning. Vi predikterar hur lång tid ett visst moment tar och skapar ett optimalt schema med maximal produktion

Intelligent Scheduling

Vi är väldigt stolta över Sownders unika och intelligenta schemaläggningsmotor som vi har valt att kalla Intelligent Scheduling.

Intelligent Scheduling innefattar schemaläggning av resurser och processer på operationell nivå. Processer kan ofta delas upp i flera delprocesser som inte sällan bör utföras i en viss ordning. Vissa processer kanske endast kan utföras av viss resurs. Sownders Intelligent Scheduling tilldelar resurser till processer och delprocesser på ett sådant sätt att produktionen kan öka med upp till 30% utan extra resurser. Allt detta tar Intelligent Scheduling hänsyn till.

Intelligent scheduling erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som låter användaren ändra och justera resurser och processer på ett lätt och smidigt sätt. Tjänsten är även tillgänglig för mobila enheter.

Vill du veta mer?