Om Sownder

Om Sownder

Forskningsanknytning

Sownder är ett avknoppningsföretag från akademin. Efter flera års forskning inom logistik för hälso- och sjukvård med schemaläggning, simulering och optimering av processer i fokus, har företaget Sownder bildats.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som någonsin fastställts.  Sownder arbetar aktivt med mål nr. 3 Hälsa och välbefinnande, men även med mål nr. 5  Jämställdhet, och mål nr 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi måste arbeta smartare, mycket smartare för att fortsätta kunna leverera en högkvalitativ och jämställd sjukvård till alla medborgare.