Home

Sownder är ett modernt medtech-bolag
med fokus på AI och matematisk modellering

Med Sownders intelligenta plattform ser ni in i framtiden samtidigt som ni optimerar produktionen. Plattformen består av tre fristående delar, Analysera, Prediktera och Optimera. Med dessa verktyg bygger ni en hållbar framtid för er verksamhet.

Analysera skapar överblick och kontroll. Predikteras avancerade beräkningar tar fram information om framtiden och hittar samband och mönster i er data. Med Optimera kan ni planera och schemalägga aktiviteter och resurser på ett smart sätt som ökar produktionen utan extra resurser